May I Keep Young 堅持初心:助人自助,繼續為香港人服務

 

以前我經常許嘅生日願望係:我大個要做社工! 生日願望靈唔靈?一半一半啦,一半靈係我大學可以社工畢業,一半唔靈係而家我做緊網購。 畢業之後做咗一段時間社工,之後就轉咗做培訓工作。甚至試過返去母校中大,做學生職業輔導工作。輾轉學識點樣做網購,到而家已經四年。 好感恩我嘅客戶好錫我,甚至乎有唔少私底下做咗朋友。我覺得我可以有咁多人錫,係因為我冇忘記中大社工嘅教晦:助人自助。 所以我經常同仔女講,生日願望靈唔靈唔重要,能夠保持自己初心係最重要!我今年嘅生日願望係希望疫情盡快過去,香港人生活可以恢復正常。 我知道今年嘅生日願望一定會100%靈☺️☺️